26 Mayıs 2014 Pazartesi

Kalben Düzgün Olmak


Kalben Düzgün Olmak

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez…” (Ra’d, 11)
​​


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kulların kalbleri Allah’ın kudret elindedir. Onları istediği gibi halden hale çevirir.” (Müslim, Kader 17; İbn Mâce, Muk. 13; Müsned, VI, 91)
 

Süleyman (as) bir gün rüzgârla giderken mülkünü saltanatını düşündü. Rüzgâr (onun üzerinde uçtuğu) yaygıyı eğdi. Süleyman (as) rüzgâra: “Düz dur!” dedi.

Bunun üzerine rüzgâr “Esas sen düz dur.  Sen kalben düzgün olduğun sürece ben de düz olurum. Sen meyl ettin eğildin, ben de meyl ettim eğildim.” dedi.

İşte sırrın kalb ile inâyet rüzgarı ile hâli böyledir. Kalb kayınca Allah da sır yaygısını yardımsız bırakma rüzgârıyla kaydırır. (Rûhu’l-Beyân-16. Cilt, İsmail Hakkı Bursevi, Erkam Yay.)


--
​​

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder