2 Ekim 2014 Perşembe

Arefe günü oruç tutmak

Arefe günü oruç tutmak
Arefe Günü

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Hazreti Aişe (ra) anlatıyor:

"Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (Müslim, Hacc 436)

Resulullah(sav):

"Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür."

diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)
 
*******

Arefe günü iki Bayram arasıdır.birisi daha evvel geçen Ramazan bayramı diğeri de ertesi günki kurban bayramıdır.Bayram ise,sürur ve sevinç günü demektir.Kul için günahlarının affından başka sevinç ve sürur yoktur.

Arefe günü iki Bayram arası olduğu için Hazreti Allah o günün orucunu iki seneye keffaret kıldı.Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek iki senenin günahına keffaret olur.

Bir Adam Rasülüllah (s.a.v.)'e

"Ya Rasülellah! Arefe gününün orucu hkkındaki görüşünüz nedir? diye sordu .
Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Öyle znnediyorum ki,Allahü Teala geçmiş bir sene ve gelecek bir seneye keffaret kılar".

İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadisi şerifte:

"Üç kimse vardır ki,Kabirlerinden kalktıkları gün melekler onlar ile musafaha ederler.:Şehitler,Ramazan ayı oruç tutanlar,Arefe günü oruçlu olanlar." buyrulmuştur.

Ebu-d Derda Radıyallahü anh'dan:" Özellikle zilhicce ayının dokuzuncu günü(arefe)oruç tutunuz.Çünkü o günde hesap tutan (melekleri)'in saydıklarından çok daha fazla hayır vardır."

Ümmü seleme'den rivayet edilen Hadisi Şerif'te :Rasülü Ekrem (S.A.V.)şöyle buyurdular:
"Arefe günü ne güzel bir gündür.Hayır ve Bereket günüdür.Rahmet ve mağfiret günüdür.Kim refe günü oruç tutarsa Allahü Teala ona,(Arafat'ta) vakfede bulunanların sevabından hisse verir,şefaatım ona vacip olur,yüzünü(bedenini)cehennem ateşinden yetmiş yıl uzaklaştırmış olur."


 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder