18 Mayıs 2016 Çarşamba

AĞLAMANIN MADDİ FAYDALARI:

AĞLAMANIN MADDİ FAYDALARI:


İnsan, hem gülen hem de ağlayan bir varlıktır. Bunun ölçüsünü kaçırmamak gerekir. Yani ne somurtacaksın, olur olmaz şeylere göz yaşı dökeceksin nede her şeyi unutarak şuursuzcasına kahkaha atıp hiçbir şeye umursamamazlık  edeceksin islâm da orta yolu takip etmek esastır. Orta yolu takip edeceksin. müslümana somurtmak yakışmadığı gibi kahkaha atmakta yakışmaz. Başkalarını güldürmek için şaklabanlık yapmaktan da müslüman men edilmiştir.

Peygamberimiz: “Çok  gülmeyiniz, çok gülmek kalbi öldürür” buyurarak çok gülmekten men  etmiştir. (Peygamberimizin Şemali, Ali Yardım: s.295)

Hz Ömer(ra) da: “Çok gülenin heybeti azalır” demiştir. Hz peygamber güleç yüzlü idi. Müslüman da güleç yüzlü olacaktır. Allah rasulü buyurur. “Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi bir iyiliği sakın küçük görme (müslim birr: 144) güler yüz karşı tarafın içini rahatlatır, onu sevindirir. Bu da İslâm’da sadakadır, ibadettir.

Genellikle insan dünyaya ağlaya ağlaya gelir, sıkıntılarla doğar. Bu dünyadan ayrılırken bazıları öyle bir hayat yaşar ki, güle güle tebessüm ede ede ayrılır. Bazıları da ağlaya ağlaya gider. Bazıları hayatın sonunda gülerken geride kalanları ağlatır. Bazıları ise kendisi ağlarken, kurtuldukları için başkalarını sevindirir.

Ağlamak çoğunlukla nedâmet yağmurudur. Bazen de mânevî kapıların anahtarıdır. Ağlamak, gülmenin zıddıdır. Ağlamanın gülmek kadar faydası vardır.

*****************

Ağlamak, ağlayabilmek Cenab-ı Allah’ın  insan için bir  lütfudur.

İlim adamları göz yaşında üç madde tesbit etmişlerdir.

a) Leuzin enkophalın: Morfin etkisi yapan maddedir. Bu maddeyi vücut ağrıların giderilmesi için stres esnasında salgılar.

b) Prolaktın: beyinde salgılanır. Namilelerde sütün meydana gelmesini hızlandırır. Bu madde diğer zehirlerde olduğu gibi metabolizmaya zarar verir ancak ağlamakla vücuttan göz yaşı ile atılır.

c) Lysozyme: Mikropları öldüren antibiyotik etkili bir proteindir. Psikolog Dr. Ulrich Beer şöyle demiştir: Yerinde ağla çok yaşa! Görülüyor ki, ağlamak insan vücudu için yararlıdır.

Gözyaşı olmadan beden çoraklaşır. Yani rahmet yağmayınca toprağın çoraklaştığı gibi.

Erciyes üniversitesi  Tıp Fak. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kuddusi Erkılıç: “İnsanlarda gözyaşı eksikliği ile ortaya çıkan “kuru göz“ hastalığı görme kaybına ve körlüğe neden olur.“ (27-11-2002-Vakit) şeklinde açıklanmıştır.

Sevinçten veya üzüntüden dolayı akan göz yaşlarının gözü besleme ve mikroplara karşı koruma gibi faydası  vardır. Göz yaşının akmaması veya   az akması da  görme kaybına kadar zararlı olabilir.

Opr. Dr. Erol Demirci‘nin ifadesine göre, gözyaşı kapakla gözün saydam tabakası arasındaki kayganlığı ve ikisi arasındaki hareketi  kolaylaştırır. Kimyevi  maddeler ihtiva eden göz yaşı gözün beslenmesinin yanı sıra zararlı mikroplara karşı da antibakteriyel maddeler üretir.

Kuru göz zararlıdır. Onun için ağlayana “ağlama!”denmemelidir. bırakın ağlasın. Pınar kurumasın, aksın, sulasın. Ağlamak Allah içinse, namaz da  abdeste de mani değildir, bozmaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder