20 Mayıs 2016 Cuma

Cemil Tokpınar - Af ve dua gecesi

Cemil Tokpınar - Af ve dua gecesi

 
Cemil Tokpınar

c.tokpinar@meydangazetesi.com.tr
20 Mayıs 2016, 03:41

Yarın gece, “af, mağfiret, dua ve kader gecesi” diyebileceğimiz mübarek Berat Gecesidir. Rabbimiz bu gece hakkında şöyle buyurur:
 
“O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede ayırt edilir.” (Duhan Suresi: 2-4) Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadiste Berat Gecesinden şöyle bahseder: “Şaban’ın on beşinci gecesi geldiğinde geceyi uyanık hâlde ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn-i Mâce, İkâme: 191)

Hangi duaları yapmalıyız?


Bu gece duaların kabul edildiği bir gecedir. Başta kendimiz ve ailemiz, anne babamız ve akrabalarımız, milletimiz ve İslâm âlemine dualar etmeliyiz.

Bilhassa ülkemizin ve tüm Müslümanların içinde bulunduğu kan, gözyaşı, savaş, terör, zulüm, esaret, cehalet, bölünüp parçalanmışlık ve geri kalmışlıktan kurtulması için özel dualar etmeliyiz. Bizleri her türlü felâketten kurtarması ve muhafaza etmesi, iman ve Kur’an hizmetinde istihdam edip zulüm ve engelleri kaldırması için Rabbimize yalvarmalıyız. Unutmayalım ki, bu gece ibadet ve dua için muhteşem bir fırsattır. Bu gece en az bir saatimizi duaya ayırmalıyız. Nasıl olsa yarın Pazar olduğu için dinlenmeye vaktimiz olacaktır.

50 yıllık ibadet hükmüne geçebilir 


Bediüzzaman Hazretleri, Berat Gecesinin faziletini şöyle anlatır: “Berat Gecesi, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle, Kadir Gecesinin kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta her bir salih amelin ve her bir Kur’an harfinin sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, Üç Aylarda yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî meşhur gecelerde on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’an'la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Berat Gecesi, elli senelik bir ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilir. (Şualar, 14. Şua) Demek bu gece kılınan iki rekat namaz, yüz bin rekat, okunan bir Yasin de elli bin Yasin sevabı kazandırabilir.


İstiğfar edenler affedilir

Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resûlullah’ı (s.a.v.) yanında bulamayan Hz. Âişe (r.a.) validemiz kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü’l-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış hâlde buldu. Peygamberimiz (s.a.v.) mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:“Muhakkak ki, Allahü Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve insanların Benî Kelb Kabilesi’nin koyunlarının kılları sayısınca günahını mağfiret eder.” (Tirmizî, Savm: 39) Buradaki “koyunların kılları” ifadesi, çokluktan kinayedir. Yani Cenab-ı Hak, bu gece af ve mağfiret dileyen bütün kullarını affeder. Yeter ki tevbe ve istiğfarın şartlarına uyup, hakkıyla yapsın.

Bu gece nasıl ibadet etmeli?


Öncelikle bir gün öncesinden uykumuzu yeterince almış ve dinlenmiş olarak Berat Gecesine girmemiz gerekir. Bu geceyi akşamdan başlayıp sahur vaktine kadar ibadetle geçirmeli, ancak sabah namazını kıldıktan sonra istirahate çekilmeliyiz. Bu gece yürekten tövbe istiğfar etmeli, affolmak için yalvarmalıyız.

Kur’an’dan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk, Nebe surelerini okumalı veya dinlemeliyiz. Farz namazlarla birlikte mutlaka evvabin, tesbih, tevbe, hacet, teheccüd namazlarını kılmalıyız. Cevşen ve salavat-ı şerifeler okumalıyız. Sahur yapıp kandilin ertesi günü olan Pazar gününü mutlaka oruçla geçirmeliyiz.


 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder