17 Mayıs 2016 Salı

Kuran'a Göre Cennetlikler Kimlerdir

Kuran'a Göre Cennetlikler Kimlerdir
 
Kur’an, hak edip, cennetle mükafatlandırılacak olanlardan şöyle bahseder:

- “İşte ahiret yurdu! Biz onu yer yüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir. (Kasas.83)

- “İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!” (Bakara:25)

- “İman edip,yararlı iş yapanlara gelince, onlar cennetliktir.Onlar orada devamlı kalırlar.” (Bakara:82)

- “Takva sahipleri için, Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür.” (Al-i imran:15)

- “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır.(Al-i imran:198)

- “Kim Allah’a Peygamber’e itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennete koyacaktır.” (Nisa:13)

- “Güzel davrananlara daha güzel karşılık, birde fazlası vardır.Cennet ehlidirler…” (Yunus:26)

- “İnanıp, güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir.” (Hud:23)

- “Allah’ın azabından korkup, rahmetine sığınıp takva sahipleri, cennetlerde ve pınar başların da olacaklardır.” (Hıcır:45)

- “Tevbe eden,iman eden ve iyi davranışta bulunanlar, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete gireceklerdir.” (Meryem 60-61)

- “İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.” (Furkan:75)

- “Cennetlikler: “Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi istediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah’a hamd olsun. İyi amelde bulunanların mükafatı ne güzelmiş!” derler. (Zümer:74)

- “Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mü,min olarak faydalı bir iş yaparsa, işte onlar, cennete girecekler; orada hesapsız rızık verilecektir.” (Mü’min:40)

- “Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz.” (Zuhruf:68-70)

- “Rabbimiz Allah’tır’’deyip sonrada dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır.” (Ahkaf:13-14)

- “İşte size vaad edilen cennet ki o, Allah’a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman’dan korkan ve Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Oraya selametle girin. İşte bu, ebedi yaşamanın başladığı gündür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır.” (Kaf:32-35)

- “Allah’a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar.” (Zariyat:15)

- “Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.” (Rahman: 46)

- Kitap sağ tarafından verilen: “Alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” der. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.” (Hakka:19-23)

- “O gün bir takım yüzler vardır ki; mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. (Gaşiye:8-11)

- “Cennetlikler, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,yetime ve esire yedirirler. (İnsan:8)

a) Cennet ehlinin Cehennem ehliyle konuşmaları şöyle anlatılıyor:

- “Şüphesiz günahkarlar, dünyada iman edenlere gülerlerdi, onlarla kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. Bundan da keyiflenirlerdi. Mü’minler için; “Bunlar sapıtmış” derlerdi. Ahirette de iman edenler, Kafirlere gülerler. Kafirlere yaptıklarınızın cezasını buldunuz mu? derler.” (Mutaffifin:29-36)

- “Cennettekiler günahkarlara: “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” diye sorarlar. Onlar;

- “Biz namaz kılanlardan değildik” derler. İlave ederler: “Yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalıyorduk, ceza gününü yalan sayıyorduk, sonunda da ölüm geldi çattı” derler. (Müddessir:40-47)

- “Cennet ehli cehennem ehline: “Biz Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. “Evet deler ve aralarından bir çağırıcı, Allahın laneti zalimlerin üzerine olsun! diye bağırır.’’(A’raf:44)

- “Cehennem ehli,cennet ehline: “Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği rızıktan birazda bize verin!” diye seslenirler. Onlarda: “Allah bunları kafirlere haram kılmıştır” derler. (A’raf:50) “O kafirler ki, dinlerini eğlence ve oyun edinirlerdi, dünya hayatı onları aldatmıştı…” (A’raf:51)

- “İki arkadaştan biri, kıyamet günü arkadaşını arar, bulur” Bana, sende ahirette dirilmeye inananlardan mısın? Biz toprak olduktan sonra diriltilip cezalandırılacak mıyız? Diyordun der ve arkadaşını cehennemin ortasında görür ona: “yemin ederim ki, sen az daha benide helak edecektin. Rabbimin hidayeti olmasaydı şimdi bende cehenneme girenlerden olurdum,” der. (Saffat:50-59)

- “Yüzler var ki; o gün ışıl ışıl parlayacak, Rablerine bakacaklar, onu görecekler.Yüzlerde vardır li; o gün somurtacaktır.” (Kıyame:22-24)

- “Ayetlerimiz okunduğu zaman “Eskilerin masalları” diyenin işlediği günah yüzünden kalbi kararmıştır. Onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum kalırlar.” (Mutaffifin:13-15)

-Allah mü’minlerden, mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır.’’ (Tevbe:111)

 
http://www.frmtr.com/tefsir/5733670-kurana-gore-cennetlikler-kimlerdir.html

--
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder